Вашето доверие е нашият успех

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ “ ЕООД  сключи договор за финансиране  по процедура “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по ОПИК.
Номер на договора BG16RFOP002-2.089-4147-C01
Основна цел на проекта: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 
Обща стойност:  50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв.
европейско и  0,00 лв. национално съфинансиране.

Начало:  20.10.2021 г.
Край:      20.01.2022 г.