За нас

„ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД e българска строителна компания, основана през 2004 година в град Пловдив. Фирмата е специализирана в проектиране, цялостно изграждане, ремонт и довършителни работи на промишлени и обществени сгради и жилищни комплекси. През 2006 година „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД разширява обхвата на своята дейност и само за няколко години се превръща в лидер на българския пазар в производството и монтажа на детски и спортни съоръжения, широка гама спортни настилки, парково и градинско оборудване, проектиране и изграждане на паркове и градини.

Мисия

Нашата мисия е да спечелим доверието на потенциалните и оправдаем лоялността на настоящите си клиенти. Специализирани знания, ангажираност и познаване механизмите на пазара са основните предпоставки за нашия успех.

Екип
„ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД разполага с висококвалифициран екип от проектанти, технически ръководители и специалисти, притежаващи богат опит и знания, креативен, иновативен и индивидуален подход в проектирането, дизайна, строителството, инвеститорския контрол и строителния надзор.

Стремеж към съвършенство
От момента на своето създаване, „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД e превърнала в своя отличителна характеристика високото качество на изпълнените проекти.
От 2008 г. дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя. „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД притежава сертификати за изпълнител на строежи от следните групи:

  • Удостоверение за изпълнение на І-ва група „Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения”, строежи от ІV-та и V-та категория;
  • Удостоверение за изпълнение на ІIІ-та група „Строежи от енергийната инфраструктура”, строежи от ІII-та категория;
  • Удостоверение за изпълнение на IV-та група „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, строежи от III-та категория;
  • Удостоверение за изпълнение на строежи от V-та група „Отделни видове СМР” съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство” с класове: 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99.

Важна част от стратегията за развитие е непрекъснатото усъвършенстване на производствения процес и повишаване стандартите за качество. С цел по-пълно откликване на нарастващите потребителски изисквания и предпочитания, фирмата разработи и внедри интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007.

Сертификатите са нашата награда за резултатите от инвестициите и показател за усилията и всеотдайността на нашия екип в постигането на високите изисквания на стандартите.

Поглед в бъдещето
„ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда и на служителите си. Спазването на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда са приоритети в работата ни. Ръководството на  „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД се ангажира с постигането на най-добри практики в областта на опазването на околната среда. Екологичната политика на компанията се фокусира върху подобряване управлението на околната среда чрез минимизиране въздействието на производствената дейност и строителството върху нея.

Избирайки нас за партньор, Вие избирате:

  • Коректност;
  • Прецизност при осъществяване на проектите;
  • Непрекъснат контрол и мониторинг във всички фази на изпълнение на проекта;
  • Гарантирано качество;
  • Гъвкаво и конкурентно ценообразуване.
Пазарджишко шосе, 4-ти км, Пловдив, 4027
Пон - Пет: 8:00-18:00
Copyright © 2024. All rights reserved.