Вашето доверие е нашият успех

Европейски проекти

Проект

Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД

Проект

Въвеждане на ERP система в „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД

Проект

Подобряване на ресурсната ефективност на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД